Privacybeleid - Vitalcasa

Vergelijk aanbiedingen

In overeenstemming met de bepalingen van de AVG, informeren wij u dat uw gegevens zullen worden verwerkt in onze dossiers, met het oog op het onderhouden en naleven van onze relatie met de entiteit, inclusief het verzenden van communicatie in het kader van de bovengenoemde relatie.

Vitalcasa garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die worden verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonsgegevens.

De verstrekte gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de verordening betreffende beveiligingsmaatregelen (Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december), in deze zin heeft Vitalcasa de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus vastgesteld en alle beschikbare technische maatregelen geïnstalleerd om verlies, misbruik, wijziging, onbevoegde toegang door derden te voorkomen. De gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat de beveiligingsmaatregelen op het internet niet ondoordringbaar zijn. In het geval dat het gepast wordt geacht dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere entiteiten, zal de gebruiker op de hoogte worden gebracht van de overgedragen gegevens, het doel van het dossier en de naam en het adres van de verkrijger, zodat hij zijn ondubbelzinnige toestemming kan geven.
In overeenstemming met de bepalingen van de AVG kan de gebruiker zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar uitoefenen. Om dit te doen, moet u contact met ons opnemen op info@vitalcasa.com.

Evenzo zullen uw gegevens worden overgedragen in alle gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling, naleving en controle van de relatie met onze entiteit of in de gevallen waarin zij is geautoriseerd door wettelijke norm.

In overeenstemming met de AVG, kunt u uw ARCO-rechten uitoefenen voor Vitalcasa, ATP Viviendas 2003, S.L. met adres in C/Carlos Sentí 3, 03700-Dénia, Spanje, voeg wel een kopie van uw ID bij.

Bekijk meer informatie en juridische kennisgevingen