Juridische kennisgeving - Vitalcasa

Vergelijk aanbiedingen

Deze juridische kennisgeving regelt de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website die toegankelijk is via de URL https://www.vitalcasa.com (hierna de website),die vitalcasa beschikbaar stelt aan de internetgebruikers.

Het gebruik van de website impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van elk van de bepalingen die in deze juridische kennisgeving zijn opgenomen. Bijgevolg dient de gebruiker van de website deze juridische mededeling aandachtig te lezen telkens hij voornemens is de website te gebruiken, aangezien de tekst kan worden gewijzigd naar goeddunken van de eigenaar van de website of door een wetswijziging , jurisprudentie of in de bedrijfspraktijk.

 

 1.-EIGENDOM VAN DE WEBSITE.

Naam van de houder: ATP Viviendas 2003, S.L.
Adres: C/Carlos Sentí 3
Stad: Dénia
Provincie: Alicante
Land: Spanje
C.P.: 03700
C.I.F./D.N.I.: B53808895
E-mailadres: info@vitalcasa.com

2.-DOEL.

Het doel van de website is om de commerciële activiteit van Vitalcasa in de vastgoedsector te promoten en gebruikers toegang te bieden tot informatie en diensten die door Vitalcasa worden aangeboden aan die individuen of organisaties die daarin zijn geïnteresseerd.

3.-TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

3.1.-kosteloos toegang tot de website.
De toegang tot de website is kosteloos voor de gebruikers ervan.
3.2.-Gebruikersregistratie.
In het algemeen vereist de toegang tot en het gebruik van de website niet dat er voorafgaand een abonnement wordt genomen of dat de gebruikers zich registreren op de website .

4.-WEBINHOUD.

De taal die de eigenaar op de website gebruikt, is Spaans. Dit is de oorspronkelijke taal van de website, hoewel vertalingen in andere talen beschikbaar zijn. Vitalcasa is niet verantwoordelijk voor het niet begrijpen of begrijpen van de oorspronkelijke taal van de website door de gebruiker, noch voor de gevolgen ervan. Evenzo is Vitalcasa niet verantwoordelijk voor het niet begrijpen of begrijpen van vertalingen in andere talen, noch voor de gevolgen ervan.

Vitalcasa kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen, evenals deze op de website verwijderen en wijzigen, zoals de manier waarop ze toegankelijk zijn, en dit zonder enige rechtvaardiging en naar eigen goeddunken, zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen die zij kunnen hebben op gebruikers.

Het gebruik van de inhoud van de website om eigen reclame of informatie, of die van derden te promoten, te contracteren of openbaar te maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vitalcasa is verboden, alsmede om reclame of informatie te verzenden via de diensten of informatie die beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers op de website, ongeacht of het gebruik gratis is of niet.

De op de website verstrekte informatie is alleen voor informatieve doeleinden en Vitalcasa is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die er op kunnen bestaan. Evenzo, deze informatie is niet bindend. In het bijzonder met betrekking tot de beschrijving, prijzen en afbeeldingen van de woningen en het vastgoed die worden gepromoot via de website, is Vitalcasa niet verantwoordelijk voor fouten hierin

De locatie van de woningen en het vastgoed die wordt weergegeven op de website via interactieve kaarten zijn bij benadering en niet de exacte locatie van de woningen. Vitalcasa is niet verantwoordelijk voor fouten die interactieve kaarten, diensten die worden geleverd door derden, kunnen bevatten.

De links of hyperlinks die derden opnemen op hun webpagina’s en die linken naar deze website, zijn bedoeld voor het openen van de gehele website, en zijn niet in staat om direct of indirect, valse, onnauwkeurige of verwarrende indicaties uit te drukken, noch oneerlijke of illegale acties te ondernemen tegen Vitalcasa.

5.-BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Zowel de toegang tot de website als het niet-consensuele gebruik dat kan voortvloeien uit de daarin vervatte informatie, is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die dit uitvoert. Vitalcasa is niet aansprakelijk voor enig gevolg, schade of acties die kunnen voortvloeien uit dergelijke toegang of dergelijk gebruik. Vitalcasa is niet verantwoordelijk voor beveiligingsfouten die zich kunnen voordoen of voor schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), of aan de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, zoals gevolg van:
– de aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker die wordt gebruikt voor de verbinding met de diensten en inhoud van de website,
– een storing van de browser,
– en/of het gebruik van verouderde versies van de browser.
Vitalcasa is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van hyperlinks die op het web zijn opgenomen voor het openen van andere websites. Vitalcasa garandeert niet dat deze links nuttig zijn, en Vitalcasa is niet verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die de gebruiker via deze links kan openen, noch voor de goede werking van deze websites.
Vitalcasa is niet verantwoordelijk voor virussen of andere software die de computersystemen of apparatuur van gebruikers verslechteren of kunnen aantasten na toegang tot de website of andere websites die toegankelijk zijn via links op deze website.

6.-GEBRUIK VAN DE “COOKIE”-TECHNOLOGIE.

De website gebruikt cookies als een methode om informatie te verzamelen wanneer de gebruiker er doorheen navigeert, om de ervaring en gebruikersinterface te verbeteren. U kunt ons Cookiebeleid raadplegen, dat te allen tijde de vertrouwelijkheid en privacy ervan respecteert.

7.-INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM.

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van de website zijn de eigendom van Vitalcasa, evenals de inhoud die daarin zit vervat. Elk gebruik van de website of de inhoud ervan moet uitsluitend van particuliere aard zijn. Elk ander gebruik met betrekking tot het kopiëren, reproduceren, distribueren, transformeren, commercieel exploiteren, openbaar communiceren of enige andere soortgelijke actie van de inhoud van de website of een deel daarvan, is niet toegestaan. Dus geen enkele gebruiker kan deze handelingen uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitalcasa.

8.-PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

Vitalcasa garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke of andere gegevens die aan ons via de website worden verstrekt door zijn gebruikers, in overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.
Alle gegevens die aan Vitalcasa of haar personeel worden verstrekt, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand van persoonsgegevens dat wordt aangemaakt en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van Vitalcasa, en essentieel is om de door gebruikers gevraagde diensten te leveren.
De verstrekte gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de verordening betreffende beveiligingsmaatregelen (Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december), in deze zin heeft Vitalcasa de wettelijk vereiste beschermingsniveaus vastgesteld en alle beschikbare technische maatregelen genomen om verlies, misbruik, wijziging en onbevoegde toegang door derden te voorkomen. De gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat de beveiligingsmaatregelen op het internet niet ondoordringbaar zijn.
In het geval dat het gepast wordt geacht dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere entiteiten, zal de gebruiker op de hoogte worden gebracht van de overgedragen gegevens, het doel van het dossier en de naam en het adres van de verkrijger, zodat hij zijn ondubbelzinnige toestemming kan geven.
In overeenstemming met de bepalingen van de AVG kan de gebruiker zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar uitoefenen. Om dit te doen, kunt u contact met ons opnemen op info@vitalcasa.com.

Lees meer in onze Privacybeleid.

9.-TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTSGEBIED.

Deze juridische kennisgeving wordt geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Vitalcasa en gebruikers, die uitdrukkelijk afzien van enig ander rechtsgebied dat op hen van toepassing kan zijn, dienen bij de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor elk geschil dat kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. In het geval dat de gebruiker woonachtig is buiten Spanje, onderwerpen Vitalcasa en de gebruiker, zich aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van Vitalcasa, en doen zij uitdrukkelijk afstand van enige andere jurisdictie.